Oracle Database SQL

Proqram haqqında

Siz Oracle SQL Database təlim kursunda iştirak etməklə verilənlər bazasını düzgün strukturlaşdırmağı, fundamental və qabaqcıl SQL funksiyalarından istifadə etməyi, SQL komandaları ilə sərbəs işləməyi və mürəkkəb databazaları necə yaratmağı öyrənəcəksiniz. Siz müxtəlif növ məlumatlarla layihələr üzərində işləyərək şirkətlər üçün verilənlər bazası həllərini layihələndirmək və həyata keçirmək üçün lazım olan bacarıqları əldə edəcəksiniz. Həmçinin siz beynəlxalq Oracle SQL sertifikatlaşdırma imtahanlarından keçmək üçün bu proqramdan lazımi bacarıq və biliklər əldə edəcəksiniz. 
3 ay / 74 saat
Müddət
həftədə 6 saat
Təlimin qrafiki
ənənəvi / onalyn
Tədris Formatı
Azərbaycan dili
Tədris Dili

Niyə Gi Academy?

Xüsusi təlim proqramı Təlim proqramlarımız muasir tədris və peşəkar mütəxəssis yanaşması əsasında hazırlanmışdır. Bu da sizə daha keyfiyyətli tədris zəmanəti verir.
Karyera İmkanı Fəqrli mövzularda real layihələr işləməklə sizlər həm texniki həm də fərdi bacarıqlarınızı artırmaq imkanları əldə edirsiniz.
İnteraktiv Yanaşma Praktik tədris və real keys əsasında hazırlanmış təlim proqramı interaktiv tədris yanaşması ilə birgə sizlərə mövzuları daha asan və sürətli mənimsəməyə dəstək olur.

Proqram sizə nə qazandıracaq?

 • SQL-in əsaslarını və Oracle Database ilə işləməyi öyrənmək;
 • Ən populyar Verilənlər Bazası İdarəetmə Sistemi olan Oracle SQL-dən istifadə etməyi;
 • SQL-in ümumi funksiyalarından istifadə edərək hesabatlar yaratmağı və əsas təhlili yerinə yetirməyi öyrənmək;
 • Sorğu nəticələrini qruplaşdırmağa, filtrləməyə və çeşidləməyə imkan verən əsas SQL əmrlərini;
 • Verilənlər bazanızdan sətirləri götürürməyi və dataları filtir etməyi;
 • Common field əsasında iki və ya daha çox cədvəldən verilənləri və ya sətirləri birləşdirməyi öyrənmək;
 • Sətir funksiyaları ilə siz mətni müxtəlif yollarla idarə edən ifadələr yarada bilmək;
 • Oracle Databazaya cədvəl məlumatlarını əlavə etmək, dəyişdirmək və silmək üçün verilənlərin manipulyasiya dili ifadələrindən istifadə etməyi;
 • Bəzi qabaqcıl SQL sorğularını qurmağı və SQL sorğularından biznes hesabatları yarada bilmək;
 • SQL Hesabatlarından istifadə edərək hesabatlar hazırlamağı;
 • Flashback sorğularından istifadə edərək verilənlər bazasından məlumatları bərpa etməyi;

Təlim proqramı

Modul 1: Giriş

 • Data nədir? Verilənlər bazaları və əlaqəli verilənlər strukturları
 • SQL, SQL PLUS və SQL DEVELOPER-ə tanışlıq.
 • "RDBMS"-nin üstünlükləri və xassələrin müqayisəsi
 • Oracle quraşdırması və konfiqurasiyası
 • Oracle SQL verilənlər bazası obyektləri və data növləri

Modul 2: Sorğularla İşləmək

 • SELECT ifadəsini başa düşmək
 • Restricting and Sorting Data Distinct = ,<>, LIKE , BETWEEN ,IN,
 • EXISTS, AND, OR , NOT, ORDER BY, Null values

Modul 3: Single Row Funksiyası

 • Cast Upper, Lower,
 • Trim,Substr,insrt,lpad,rpad,add_months,last_day,extract,
 • Mod,round,concat,initcap,Next_day,length
 • Using single row functions and aritmetic functions in  query. 
 • Convertion Functions,Data Type convertion,CAST

Modul 4: DatalarIn Qruplaşdırılması və Müqayisə Funksiyaları

 • CASE , Decode ,Nvl , NVL2 ,NULLIF, COALESCE
 • Group by Component
 • Group functions (Aggregate functions): Sum, Count, Avg, Max, Min
 • Having Clause, the difference between where and having 

Modul 5: Join Əməliyyatları

-     Join əməliyyatlarının mahiyyətini anlamaq
-     Inner join,Left Join, Right join Cross Join, Natural join, 
-     Self join,Full join

Modul 6: Set Əməliyyatları

 • UNION  
 • UNION ALL, 
 • INTERSECT 
 • MINUS 

Modul 7: Sorğuları həll etmək üçün alt sorğulardan istifadə

 • Working with Subqueries,
 • With clause 

Modul 8: Qabaqcıl Analitik Funksiyalar

 • Lag, Lead,Rank, Dense_rank ,First_value,Last_value
 • Aggregate functions with over partition by clause

Modul 9: İyerarxik Sorğu

 • Connect by, Level, START WITH 

Modul 10: DDL,TCL əməliyyatları

 • Create table,Alter Table,Drop table ,truncate table 
 • Import Data from  external  source  ,Export Data 
 • Commit,Rollback 

Modul 11: DML Əməliyyatları

 • Insert table, 
 • Update table,
 • Delete table 

Modul 12: İndekslərin Sinonimlərini və Ardıcıllığının İdarə Edilməsi

 • About Indexes, Guidelines for Managing, Creating, Altering,
 • Monitoring and Dropping Indexes 
 • Managing Synonyms (create a private synonym), 
 • CREATE SYNONYM, Dropping Synonyms
 • Managing Sequences,
 • About Sequences, Creating Sequences, Altering Sequences, Using Sequences, Dropping Sequences (CREATE SEQUENCE, ALTER SEQUENCE, DROP SEQUENCE etc.)

Modul 13: Görünüşlərin və Obyektlərin İdarə Edilməsi

 • About Views
 • Creating Views, Replacing Views, Altering Views, Dropping Views
 • Using Views in Queries
 • Updating a Join View
 • Contents of the Data Dictionary ( Base tables , Views) 

Müəllimlərimiz

Bahruz Qasımpv
Bahruz Qasımpv
Data Governance Senior Specialist

Qeydiyyatdan keç!

GI Academy ilə və tədris proqramlarımızla yaxından tanış olub, suallarınızına cavab tapmaq istəyirsinizsə formu indi doldur, biz sizinlə əlaqə saxlayaq.