Data Həlləri

Təklif etdiyimiz həllər

Biznes İntellekt həlləri
Bİ xidməti biznes datalarını daha effektiv və səmərəli şəkildə toplamaq, analiz və təqdim etməkdə kömək edən texnologiyaya əsaslı prosesi əhatə edir. Xidmətimiz nümunələri və tendensiyaları müəyyən etmək, əsas performans göstəricilərinə (KPI) nəzarət etmək və bazar tendensiyaları və müştəri davranışı haqqında faydalı məlumatlar əldə etmək üçün bir sıra alət və üsulları tədbiq edir.
Analitik Modelləşdirmə
Analitik Modelləşdirmə xidmətimiz şirkətlərə öz datalarından dəyərli fikirlər ortaya çıxarmağa və əsaslandırılmış biznes qərarları qəbul etməyə kömək etmək üçün nəzərdə tutulub. Big data dəstlərini təhlil etmək, fərqli model nümunələri tapmaq və gələcək tendensiyalar haqqında proqnozlar vermək üçün qabaqcıl statistik modelləşdirmə üsullarından istifadə edirik.
Süni İntellekt həlləri
Süni İntellekt və ML əsaslı xidmətlərimiz şirkətlərə mürəkkəb biznes problemlərinə ən müasir həlləri tapmaqda kömək olmaq məqsədi daşıyır. Süni intellekt texnologiyalarında olan ən son nailiyyətlərdən istifadə edərək, biz müştərilərimizə biznes əməliyyatları üçün dəyərli fikirlər əldə etməyə, prosesləri optimallaşdırmağa və qərar qəbulunu asanlaşdırmağa kömək olan həl yolları təklif edirik.
Dataların İdarə edilməsi
Dataların idarə edilməsi üzrə təklif edilən xidmətlərə şirkətlərin data aktivlərini səmərəli şəkildə idarə etməyə kömək edən həllərin yaradılması məqsədini daşıyır. Bizim bu xidmət datanın toplanması, təmizlənməsi, inteqrasiyası edilməsi, saxlanması və təhlili proseslərlərini əhatə edən həllər toplusundan ibarətdir. 

Korporativ müştərilər

Xəbər