Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması və saxlanılması | Transportation, Storage and Handling of Dangerous goods

“G&I Training Academy” yerli və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "Təhlükəli və zərərli yüklərin (maddələrin) daşınması və saxlanılması" mövzusunda təlim təklif edir. 

“Transportation, Storage and handling of Dangerous goods”

 

Kursun Məqsədi: Təhlükəli yüklərin daşınması və saxlanması və istifadəsi zamanı insanlara və ətraf mühitə dəyə biləcək zərərin qarşısının alınması haqqında maarifləndirmək.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Təhlükəli yüklərin daşınması və saxlanılmasında iştirak edən hər kəs. 

 

Mövzular: 

 • Giriş
 • Təhlükəli yüklər və təsnifatlar
 • Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrin təsnifatı (növləri)
 • Yerli və Beynəlxalq qanunvericilik
 • Təhlükəli yüklərin daşınması zamanl risklər və nəzarət tədbirləri
 • İş mühitində təhlükəli maddələrin müəyyən edilməsi
 • Təhlükəli yüklərin düzgün saxlanılması
 • Kimyəvi maddələrdən istifadə
 • Təhlükəli Maddələrin sağlamlığa vurduğu zərərlər
 • Təhlükəli Maddələrə məruz qalma
 • Yeni Beynəlxalq Təhlükə Nişanları
 • Təsirə məruzqalma riskini azaltmaq yolları
 • Matrialların təhlükəsizliyi haqqında məlumat vərəqi  (MSDS-Material Safety Data Sheet)
 • Nəzarət tədbirləri 
 • Təlimin yekunu və qiymətləndirmə

 

Təlim müddəti: 2 gün

 

İştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

 

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

 

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.