Qaldırıcı şkivlər və kanatlar | Gin Whels and Ropes

Qaldırıcı şkivlər və kanatların istifadəsi üçün Təhlükəsizlik Texnikası.

 

Yüklərin taxtabəndlərdən, strukturlardan, təmir platformalarından  və estakadalardan qaldırılması və taxtabəndlərə, strukturlara, təmir platformalarına və estakadalara endirilməsi üçün qaldırıcı şkivlər və kanatların quraşdırılması və istifadəsi.

 

Course plan:

 • Legislation
 • Types of Gin Wheel and Assembly
 • Inspection of Gin Wheel
 • Types of Rope and Inspection
 • Fitting to a Scaffold
 • Working Area and PPE
 • Tying of Knots
 • Planning of the Lifting and Lowering Loads
 • Practical
 • Assessment
 • Evaluation