Yüklərin Əllə daşınması üzrə Qiymətləndirici | Manual Handling Assessor

Təlimin məqsədi: 

 • Düzgün əl ilə yük qaldırma və ağır əşyaların daşınması biliklərini çoxaltmaq;
 • Səhv yükqaldırmanın nəticələrini nəzərdən keçirmək;
 • Səhv əl ilə yükqaldırma prosesi nəticəsində xəsarət riskini azaltmaq üçün yerinə yetirilə biləcək yoxlamaların aparılması.

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Yüklərin əllə daşınmasında iştirak edən hər kəs.

 

Mövzu:

 • Giriş
 • Məqsəd və Anlayışlar
 • Əl ilə yükqaldırma Qanunları və Müvafiq Qanunvericilik
 • Əllə Yük Daşıma Əməliyyat barədə Nizamnamə 1992- ci il. (Manual Handling Operations Regulations 1992)
 • Əllə Yük Daşıma Əməliyyatları üzrə Qiymətləndirmə aparan Şəxsin Öhdəlikləri
 • Əllə Yükqaldırma Qaydaları / Düzgün yük qaldırma texnikası
 • Təhlükəsiz Şəkildə Yükqaldırma
 • Əllə Daşıma İşlərinin Qiymətləndirilməsi 
 • Qəza statistikası
 • Yüklərin əllə daşınması ilə bağlı Xəsarətlər/Zədələr
 • Belin quruluşu / İnsan Anatomiyası 
 • yükqaldırma texnikaları
 • Riskin Qiymətləndirilməsi
 • Əllə daşımanın Sürətli Qiymətləndirmə Vasitəsi (Manuma Handling Rapid Assessment Tool)
 • Təcrübə/Məşq
 • Riskin Qiymətləndirilməsi Tapşırıqları
 • Təlimin qiymətləndirilməsi

 

Kursun Müddəti:  Bir gün 

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.