Cilalayıcı | Kəsici Çarxların Təhlükəsizliyi | Abrasive Wheels Grinder Safety

İş yerlərində Kəsmə / Cilalama avadanlıqlarından istifadə edərkən bir çox xəsarətlərə və ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrə gətirib çıxarır. Bu bir çox hallarda istifadəçilərin yetərincə məlumatlı olmamasından və davranış qaydalarını pozmaları səbəbindən baş verir. Bu kursa göndərilmiş iştirakçılar daşına bilən və ya stasionar cilalayıcıdan istifadə edərkən məsuliyyət və öhdəliklərini bilmələrini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Təlimin məqsədi: Cilalama və Kəsmə çarxlarının təhlükəsiz istifadəsi, quraşdırılması, saxlanılması və daşınması üçün lazımı məlumatlarla təmin etmək.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  daşına bilən və ya stasionar cilalayıcıdan istifadə etməyi nəzərdə tutulmuş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daha ətraflı:  

 • Cilalayıcıdan istifadə edən və ya istifadə yaxud idarə etməyə hazırlaşan bütün iştirakçılar üçün.
 • Az və ya heç təcrübəsi olmayan işçilər üçün.
 • 18 yaşından çox olan şəxslər üçün.

 

Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

 • Kəsmə / Cilalama avadanlığını və daşların təhlükəsiz istifadəsini

Mövzular: 

 • Giriş
 • Fövqəladə Hallar zamanı nəzarət tədbirləri
 • Kəsmə / Cilalama daşlarının istifadəsinə dair ümumi məlumat
 • Rol və öhdəliklər
 • Xəsarətlər və Titrəyiş təhlükəsi (bədənin və əllərin titrəmə Sindromu)
 • Elektrik ilə çalışan kəsmə / cilalama
 • Çarxların xarakteristikası və növləri
 • Elektrik avadanlıqlarının və disklərin saxlanılması və istifadəsi
 • Yeni cilalayıcı və kəsmə disklərin quraşdırılması
 • Nəzarət tədbirləri və Fərdi Mühafizə vasitələri (FMV/PPE)
 • Qoruyucuların təyinatları
 • Təlimin yekunlaşdırılması və qiymətləmdirmə (test sualları)

Təlim müddəti: 1 gün (nəzəri və praktik hissə) 

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 10 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur. Sertifikat  2 il müddətinə etibarldır.