İcraçı Rəhbərlər üçün Təlim Proqramı | Training Program for Performing Authority

İşin Təhlükəsizlik Sistemləri iş tapşırığı ilə bağlı təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi üçün sistematik olaraq tapşırığın yoxlanılmasından irəli gələn bir formal prosedurdur . Bu sistem iş tapşırığı və eləcə də tapşırığın icra edildiyi ətraf mühitlə bağlı hər hansı təhlükəni sistematik olaraq müəyyənləşdirir və nəzarət edir.

Bu Təlim Proqramının məqsədi - İşi icra etmək səlahiyyəti almış rəhbərlərin (İcraçı Rəhbər) (PERFORMING AUTHORITY - PA) öz vəzifələrini təhlükəsiz və səmərəli şəkildə icra etmək üçündür.

Mövzular: 

 • Giriş / Tanışlıq
 • Fövqəladə Hallar zamanı tədbirlər
 • Əsas terminlərin izahı
 • Yerli, Benəlxalq qanunvericilik və tələblər
 • Qızıl Qaydalar 
 • İşin İcrasına İcazə Sistemi üzrə cəlb olunmuş səlahiyyətli şəxslərin vəzifə öhdəlikləri
 • Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə, Ehtimal və Ciddilik)
 • Təhlükənin aşkar edilməsi və Riskin qiymətləndirilməsi
 • Risklərin qiymətləndirilməsini həyata keçirməkdə məqsəd
 • Nəzarət tədbirlərinin  iyerarxiyası
 • Enerji mənbələrinin  müəyyən edilməsi 
 • İşin Riskinin qiymətləndirilməsinin növləri
 • İş Riskinin qiymətləndirməsinin səviyyələri
 • İcazə sənədinin tələb olunduğu İşlər
 • İcazə sənədlərinin növləri və tətbiq olunması
 • İşin Təhlükəsizlik sistemləri
 • İşə icazənin məqsədi və əhatə dairəsi
 • Qanunvericilik və standartlar
 • Vəzifələr və Cavabdehliklər
 • İşə icazənin növləri
 • İşə icazənin strukturu
 • Əlavə sertifikatlar
 • Enerjinin təcrid edilməsi tələbləri
 • İş üzrə riskin qiymətləndirilməsi
 • Praktiki təlim və iş senariləri
 • Qiymətləndirilmə
 • Təlimin qiymətləndirilməsi.

 

Təlim müddəti: 1 gün

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.