Hündürlükdə iş üzrə təlim | Working at Height Training

“G&I Training Academy” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq hazırlanmış "Hündürlükdə iş" təlim kursunu təklif edir. 

 

"Hündürlükdə görülən işlər zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları” üzrə Təlim kursunun Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.

 

Hər il Hündürlükdə görülən işlərlə əlaqədar olaraq çoxlu sayda sənayedə insan həyatını itirir və yaxud da ciddi xəsarət alaraq ömürlük şikəst qalması ilə nəticələnir. Bu səbəbdən də təlimin keçirilməsi ilə bir çox təhlükəli davranışların qarşısı alına bilinər. 

 

Təlimin məqsədi: 

 • Hündürlükdə işləyən işçilərə işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsinin metod və üsullarının öyrədilməsi;

 • “Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın tələbləri (Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyesteri, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin № 20/01-005 24 oktyabr 2016-cı il Qərarı) barədə məlumatlandırma.

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hündürlükdə işləri həyata keçirən bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

  

Mövzular: 

 • Giriş
 • Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları
 • Hündürlükdə işləyən işçilərə dair tələblər
 • Hündürlükdə olan təhlükələr və onlara qarşı nəzarət tədbirləri
 • Hündürlükdə işlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
 • Hündürlükdə işlərin təhlükəsizliyini təmin edən sistemlərin tətbiqinə dair tələblər
 • Hündürlükdə iş zamanı Fərdi Mühavizə Vasitələrinin təhlükəsiz istifadəsi
 • Nərdivanların, meydançaların və pilləkənlərin tətbiqi zamanı təhlükəsizlik tələbləri
 • Düşən əşyalar və onların qarşısının alınması
 • Taxtabəndlərdən (ayaqaltılardan) və Nərdivanlardan təhlükəsiz istifadə qaydaları
 • İş platformaları (Mobil qaldırıcı və qayçı qaldırıcılarda iş)
 • Hündürlükdə iş ilə bağlı baş verən fövqəladə hallar zamanı cavab tədbirləri
 • Hündürlükdə xilasetmə (təxliyyə) planı
 • Təlimin yekunlaşdırılması və biliklərin qiymətləndirilməsi (nəzəri və praktiki)

 

Təlim müddəti: 2 gün (nəzəri və praktik hissə)

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 10 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat və vəsiqə təqdim olunur.