CİEH Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi / Occupational Health and Safety (Level 3)

                                     

 

G&I Training Academy Böyük Britaniyanın Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) təşkilatının rəsmi təsdiq olunmuş Lisenziyalı Təlim provayderi olaraq fəalliyyət göstərir. 

 

Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi (Occupational Health and Safety) mövzuda 3 səviyyədə təlim təşkil olunur.

 • Introductory Occupational Health and Safety (Level 1)
 • Foundation Occupational Health and Safety (Level 2)
 • Intermediate Occupational Health and Safety (Level 3)

Hər 3 səviyyədə təlimlər təşkil olunur və hər səviyyəyə uyğun olaraq BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT təqdim olunur.

 

Peşə sağlamlığı və Əməyin TəhlükəsizliyiIntermediate Occupational Health and Safety (Level 3)

 

Kurs kimlər üçündür?
 • SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) sahəsində karyera qurmaq istəyən şəxslər
 • SƏTƏM sahəsi üzrə təhsil alan şəxslər
 • SƏTƏM sahəsi üzrə biliklərini inkişaf etdirmək istəyən şəxslər
 • SƏTƏM üzrə öhdəliyi olan menecer və supervayzerlər
 • Öyrənmə və inkişaf üzrə kouçlar

 

Kurs aşağıdakı modullardan ibarətdir:

Modul 1: Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarəedilməsi

 • Əməyin mühafizəsində yerli əmək qanunvericiliyinin tələbləri
 • Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarəedilməsinin prinsipləri
 • Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin elementləri
 • İstifadə olunan əsas terminlər
 • Praktiki tapşırıq

 

Modul 2: Planlaşdırma

 • Risklərin qiymətləndirilməsi və yaranan imkanlar
 • Sağlamlıq və təhlükəsizlik siyasətləri
 • Hüquqi müstəvi
 • Vəzifə və öhdəliklər
 • Sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə məqsədlər
 • Praktiki tapşırıq

 

Modul 3: Risk profilinin yaradılması

 • Risk yönümlüyün üstünlükləri
 • İşlə əlaqədar xəsarət və xəstəliklərin xərci
 • Vəzifə və öhdəliklər
 • Riskin qiymətləndirilməsi prosesi
 • Spesifik riskin qiymətləndirilməsi
 • Nəzarət tədbirləri
 • Praktiki tapşırıq

 

Modul 4: İşlə əlaqədar xəsarətlər – təhlükələr – nəzarət tədbirləri

 • İş yeri və tələblər
 • Hündürlükdə iş
 • İş avadanlıqları
 • Yanğın və partlayış
 • Elektrik
 • Qapalı sahə
 • Qazıntı təhlükəsizliyi
 • Mexaniki dağıntı təhlükəsizliyi
 • İş yerində nəqliyyat
 • İşlə əlaqədar zorakılıq
 • Spirtli içki və narkotiklər
 • Praktiki tapşırıq

 

Modul 5: İşlə əlaqədar xəstəliklər – təhlükələr – nəzarət tədbirləri

 • Yüklərin əl ilə daşınması
 • Təhlükəli maddələr / COSHH
 • Azbest
 • Səs-küy və titrəyiş
 • Tapşırıq, iş sistemi və ətraf mühit
 • İşlə əlaqədar stres
 • Ofis təhlükəsizliyi və erqonomika
 • Ətraf mühit / tullantıların idarə olunması
 • Praktiki tapşırıq

 

Modul 6: Təşkiletmə və tətbiqetmə

 • Nəzarət
 • Əməkdaşlıq
 • Kommunikasiya
 • Səriştə
 • Sənədləşmə və qeydlər
 • Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri
 • Praktiki tapşırıq

 

Modul 7: Fəaliyyətin / performansın yoxlanılması

 • Fəaliyyətin ölçülməsi
 • Fəaliyyətin monitorinq olunması
 • Qəzaların qeydiyyatı və məruzə olunması
 • Qəzaların araşdırılması
 • Praktiki tapşırıq

 

Modul 8: Fəaliyyətin / performansın yenidən nəzərdən keçirilməsi

 • Rəhbərlik tərəfindən yenidən baxış
 • Davamlı inkişaf
 • Praktiki tapşırıq

 

Kursun müddəti: 30 saat (5 gün)

Kursun qiymətləndirilməsi: CIEH tərəfindən hazrlanmış 40 sualdan ibarət test əsaslı nəzəri qiymətləndirmə

Kursu uğurla bitirən iştirakçılara CIEH Intermediate Occupational Health and Safety (Level 3) üzrə sertifikat təqdim olunur.