American Heart Association təsdiqli İlk yardım təlimləri

"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  "Amerika Ürək Assosiasiyası"nın (American Heart Association) Azərbaycanda Beynəlxalq Təlim Mərkəzi (AHA -İnternational Training Center) statusunu əldə etmişdir. 

 

AHA Beynəlxalq Təlim Mərkəzi olaraq aşağıdakı mövzularda təlim kurslarını nəzəri və praktiki olaraq təşkil edilir.

     ❤ Basic Life Support (BLS ) - Təməl Həyata Dəstək/İlk yardım.

    ❤ Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) - Təkmil Kardiyovaskular Həyat Dəstəyi.

    ❤ Pediatric Advanced Life Support (PALS) - Pediatrik təkmil Həyat Dəstəyi.

 

Təlim kursunu uğurla bitirənlərə AHA Beynəlxalq Sertifikatı (kartı) təqdim olunur.