Yükqaldırma avadanlıq və qurğularını texniki xidməti və yoxlanılması (inspeksiya olunması)