Yükqaldırma avadanlıqları və qurğuları, onların texniki xidməti və yoxlanılması (inspeksiya olunması)