İş yerində Təhlükəsizliyin təmin olunması yüksək Mədəniyyətdən xəbər verir.