Lisenziya və Sertifikatlar

"G&I Training Academy" təlim və konsultasiya Mərkəzi bir çox Beynəlxalq Sertifikat, Lisenziya və İcazələr əldə etmişdir.  

 

“G&I Training Academy"  Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İnstitutu (Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)” tərəfindən rəsmi Təlim Təminatçısı (Approved Training Provider - 4289) olaraq təsdiqlənmiş və Lisenziya almışdır.

 

                                      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq «G&I Training Academy»-nin həyata keçirdiyi təlim kursları "Beynəlxalq Risk və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarə olunması İnstitutu" (IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management) tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

                                                 

 

       

     

       

 

                                                           

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

"G&I Training Academy" "Amerika Ürək Assosiasiyası"nın (American Heart Association) Azərbaycanda Beynəlxalq Təlim Mərkəzi (AHA -İnternational Training Center) statusunu əldə etmişdir.  

 

                                             

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

"G&I Training Academy" Böyük Britaniyanın Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) təşkilatının rəsmi təsdiq olunmuş Lisenziyalı Təlim provayderi adını qazanmışdır.


 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«G&I Training Academy» Təlim Mərkəzinin həyata keçirdiyi  "Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi (SƏTƏM)" Təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır. 

 

                                

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                               

 

«G&I Training Academy» Təlim Mərkəzinin həyata keçirdiyi "Hündürlükdə görülən işlər zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları” üzrə Təlim kursunun Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.

                                 

 

                                  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

«G&I Training Academy»  "Yükqaldırma əməliyyatlarının Təhlükəsizliy" və "Sənaye Texnikaları üzrə Operator" sahəsində keçirilən Təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.

                       

                            

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«G&I Training Academy» Təlim Mərkəzinin həyata keçirdiyi “DƏMİRBƏND / Taxtabənd” (Scaffolding)” və “DƏMİRBƏND üzrə İnspektor” (Scaffolding İnspector) Təlim kursunun Tədris Metodikasını "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır. 

                              

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

«G&I Training Academy» Təlim Mərkəzini Beynəlxalq ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə Sertifikatlaşdırılmışdır.

 

                                             

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Beynəlxalq ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə Sertifikatlaşdırılma

     

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BP və tərəfdaşlarının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən "Sahibkarlığın İnkişafı Proqramı"nı (The Enterprise Development Program) çərçivəsində əldə olunmuş SERTİFİKAT. 

 

                                            

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

«G&I Training Academy» Təlim Mərkəzi tərəfindən təqdim olunan sertifikatların saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq məqsədilə 16 dekabr 2019-cu il tarixindən etibarən təqdim olunan bütün sertifikatların üzərində unikal nömrə ilə yanaşı «G&I Training Academy» yazısı olan holoqramlı loqo yapışdırlacaq. Bu tarixdən sonra alınan bütün sertifikatların üzərində holoqramlı loqonun olduğundan əmin olun. Holoqramsız bütün sertifikatlar etibarsızdır. 

Bundan əlavə təqdim olunmuş sertifikatların həqiqiliyi “QR-kod” (quick response code) vasitəsi ilə də yoxlaya bilərsiniz.