Ekologiya və Ətraf mühitin mühafizəsi / Ecological & Environmental Awareness

Son dövrlər ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində tələblərin artması və eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici təşkilatların ekologiya sahəsində yerinə yetirdikləri tədbirlərin icrası SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir şəxsdə bilməsi vacib olan öhdəliklər yaratmışdır. Bunu nəzərə alaraq "G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  Ekologiya və Ətraf mühitin mühafizəsi barədə təlim kursları elan edir. 

 

Təlimin məqsədi: SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən və o cümlədən ekologiya sahəsinə marağı olan şəxslərdə ətraf mühitin mühafizəsinə dair bilik və bacarıqlarının artırılması, ətraf mühitə olan münasibətin yaxşılaşdırılmasıdır.

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər, iş icraçıları, tələbələr.

 

Mövzular: 

 • Giriş
 • Ekologiya haqqında ümumi məlumat
 • İnsanların ətraf mühitə təsiri
 • Qarşılıqlı mübadilə
 • Ətraf mühitin çirklənmə mənbələri
 • Təbiətdən səmərəli istifadə
 • Azərbaycanda ekoloji vəziyyət haqqında məlumat
 • Qanunlar və beynəlxalq konvensiyalar
 • Yerli qanunvericiliyin tələbləri
 • Statistik hesabatlar (2-TG)
 • Ətraf mühitin qorunma qaydaları
 • İSO 14001:2015 Ətraf Mühiti İdarəetmə Sitemi barədə ümumi məlumat və ekoloji aspektlərin araşdırılması
 • Ekoloji təmizlik və sağlam həyat, maarifləndirmə tədbirləri
 • Ətraf mühitə dəymiş zərərə uyğun hadisələrin araşdırılması
 • Təlimin qiymətləndirilməsi

 

Təlim müddəti: 1 gün 

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan 

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.