Təhlükəsizlik nişanları və SƏTƏM Lövhəsi

"G&I Training Academy" müxtəlif ölçülərdə və müxtəlif dillərdə

  ✅ TƏHLÜKƏSİZLİK NİŞANLARININ (Safety sign)

  ✅ FÖVQƏLADƏ HAL ZAMANI ÇIXIŞ İŞIQLARI (Emergency exit light)

  ✅ GUŞƏ / LÖVHƏLƏRİN (HSE Notice Board)

  ✅ POSTERLƏRİN hazırlanması, dizayn olunması və quraşdırılması xidmətlərini təklif edir.

 

   ✅ Vinil kəsimi

   ✅ Vinil çapı

   ✅ Orqsteklo üzәrindә çapı dizayn olunması və quraşdırılması xidmətlərini təklif edir.

 

 

  XƏBƏRDAREDİCİ / Xəbərdarlıq                     MƏCBURİ (zəruri, icbari) NİŞANLAR             QADAĞANEDİCİ NİŞANLAR

                       NİŞANLARI                                                     

                      Warning Signs                                               Mandatory Signs                                    Prohibition Signs

                           

 

 

 

 TƏHLÜKƏSİZ VƏZİYYƏT / TƏXLİYYƏ NİŞANLARI                                 YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ NİŞANLARI             

                    Safe condition signs                                                                                    Fire safety Signs                                             

                                                              

 

 

      TOPLANMA MƏNTƏQƏSİ                                                              FƏRDİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİ

                Muster Point                                                                              Personal Protective Equipment

                                      

 

 

 

FÖVQƏLADƏ HAL ZAMANI ÇIXIŞ İŞIQLARI (Emergency exit light)

 

 

 

Təhlükəsizlik və Xəbərdarlıq lentləri (Müxtəlif rənglərdə (qırmızı, ağ, yaşıl, sarı, qara) hər cür sərhəd Lentlər - zolaqlı yapışqan, bant və s.) 
Anti - Slip təhlükəsizlik lenti, sürüşmənin qarşısını almaq üçün. 

Warning tape

 

 

 

 

Sürüşkən döşəmə nişanı / caution wet floor

 

              

 

 

 

    GUŞƏ / LÖVHƏLƏRİN (HSE BOARD) və Təxliyyə planlarının hazırlanması

 

                                Əməyin Mühafizəsi (SƏTƏM) guşəsi 

 

 

 

                                   Elektrik Təhlükəsizliyi guşəsi 

 

 

 

                               Yanğın Təhlükəsizliyi guşəsi 

 

 

 

                                             İlk yardım lövhəsi

 

 

       

            Fövqəladə Hallar zamanı Davranış qaydaları lövhəsi

 

 

       

   Təxliyyə planlarının hazırlanması  / Fövqəladə Hallar təsdiqli