Sağlamlıq Üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət Qiymətləndiricisi | COSHH Assessor

Təlimin məqsədi: 

 • SÜTMN maddələrindən çirklənmənin təsirlərindən xəbərdar olmaq; 
 • Zərərli maddələrlə bağlı risklərin azaldılması və ya aradan qaldırılması üçün tələb olunan nəzarət tədbirlərindən xəbərdar olmaq;
 • Qiymətləndirmənin hazırlanmasında məlumat toplamağı bacarmaq;
 •  Müvafiq sənədlərin tam nümunələrini və toplanmış məlumatı müqayisə edə bilmək;
 • Nəticələr əsasında qərarlar qəbul edə bilmə və yerində nəzarəti həyata keçirmək.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).

Təlimi bitirən iştirakçılar aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:

 • İşdə SÜTMN qiymətləndirmələrini effektiv yerinə yetirmək və məlumat toplamaq üçün nümayəndələri bilik və bacarıqları ilə təchiz edəcəkdir. 
 • SÜTMN qanunları daxil olmaqla, müvafiq qanunla müəyyən edilmiş öhdəliklərindən xəbərdar olacaqlar.
 • SÜTMN materiallarını və mümkün çirklənmə üsullarını müəyyən etməyə bacaracaqlar.

 

Mövzu:

 • Giriş
 • Məqsəd
 • Kimyəvi Maddələrin Mənbəyi
 • Məruz Qalma Yolları
 • Təhlükələr və Nişanlar
 • Materialın təhlükəsizliyi haqqında məlumat
 • İşəgötürənlərin və işçilərin qanun qarşısında vəzifələri
 • Müvafiq fərdi mühafizə vasitələri
 • Riskin Qiymətləndirilməsi
 • Riskin idarə olunması ardıcıllığı
 • Riskin Qiymətləndirilməsi tapşırıqları
 • Təlimin qiymətləndirilməsi

 

Kursun Müddəti:  1 gün 

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.