Təhlükəsizlik Mədəniyyəti | Safety Culture

Təlimin məqsədi:

 • "Təhlükəsizlik Mədəniyyəti" anlayışı haqqında məlumatlandırmaq;
 • İnsanlarda Təhlükəsizlik Mədəniyyəti formalaşdırmaq;
 • Qəzaların qarşısının alınmasında "Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin" əhəmiyyətini izah etmək;
 • Qarşılaşa biləcək riskləri düzgün dəyərləndirərək təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələrinə nail olmaqdır.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər, ustalar və fəhlələr).

Mövzu:

 • Giriş, Təlimin məqsədi və Təlimin gündəliyi
 • Fövqəladə hallar zamanı idarə olunma (Yanğınla ilkin mübarizə)
 • Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə və Riskin qiymətləndirilməsi)
 • Ehtiyaclar İyerarxiyası / Piramidası , Qəza Piramidaları (Nəzəriyyəsi –Silsilələri)
 • Qəza Xərcləri (birbaşa və dolayı xərclər)
 • Sığorta oluna bilən və sığorta oluna bilməyən qəzalar
 • İş qəzaları və onların səbəbləri  (Beynəlxalq statistik göstəricilər)
 • Təhlükəli davranışlar və onların baş vermə səbələri
 • Davranışlara təsir edən faktorlar (Şirkət faktorları, İş faktorları və İşçi faktorları)
 • Riskin qavranması və qəbul edilə bilən risk.
 • Təşkilati və ya Korporativ Mədəniyyət
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyəti anlayışı
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin tarixi
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin məqsədi və hədəfi
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin yaradılması (formalaşdırılması)
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin formalaşdırılmasında və inkişafında tərəflər
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin dəyişməsi və Dupont Bradley əyrisi
 • Proaktiv və Reaktiv yanaşma
 • Müsbət (Pozitiv) və Mənfi (Neqativ) Təhlükəsizlik Mədəniyyəti
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin pozulması ilə nəticələnə bilən faktorlar
 • Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin qiymətləndirilmə göstəriciləri
 • Yerli və Beynəlxalq Qanunvericilik və digər tələblər 
 • BP və digər Beynəlxalq şirkətlərin Təhlükəsizlik Mədəniyyəti
 • Təlimin qiymətləndirilməsi

Kursun Müddəti:  Bir gün 

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan və İngilis dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.