SƏTƏM haqqında ümumi məlumat | General HSE Awareness

“G&I Training Academy" fərdi və koorporativ müştərilərə Yerli və Beynəlxalq standartlar əsasında hazırlanmış "SƏTƏM haqqında ümumi məlumatlandırma" mövzusunda təlimin keçirilməsini təklif edir. 

 

Təlimin məqsədi: “SƏTƏM” sahəsində işçiləri ümumi məlumatlandırmaq (maarifləndirmək).

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər kəs üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).

 

Təlimi bitirən iştirakçılar aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:

 • SƏTƏM siyasəti və qaydalarına necə əməl edilməsini
 • Sağlamlıqla və təhlükəsiliklə bağlı rol, öhdəlik və məsuliyyəti dərk etmək
 • İş yerinizdə, gündəlik həyatınızda baş verə biləcək təhlükələr, onların müəyyənləşdirilməsi
 • Ehtimal olunan risklərin praktik cəhətdən aşağı salmağı
 • Təhlükəsiz iş mühitinin formalaşdırılmasını
 • Yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı nələrə əməl etməli olduğunuzu biləcəksiniz.
   

Təlimin məzmununa aşağıdakı mövzular daxildir:

 • Giriş/Tanışlıq
 • Fövqəladə hallar zamanı idarəetmə (FH-da görülən tədbirlər)
 • Yanğın Təhlükəsizliyi  / Yanğına qarşı profilaktik tədbirlər
 • İlk tibbi yardım
 • SƏTƏM haqqında ümumi məlumat və “SƏTƏM”-in əhəmiyyəti
 • SƏTƏM İdarəetmə Sistemi (Safety Management System)
 • SƏTƏM İdarəetmə Sisteminin elementləri
 • Beynəlxalq və Yerli qanunvericiliyin tələbləri
 • İşəgötürənin və işçilərin “SƏTƏM”ə dair öhdəlikəri
 • Siyasətlər, prosedurlar və təlimatlar
 • Əməyin mühafizəsi üzrə standart, norma və qaydalar
 • Təhlükəsiz iş sistemi | İşin icrasına icazə sistemi
 • Təhlükə və Risk nədir
 • Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi
 • Təhükəli davranışlar və hallara qarşı nəzarət tədbirləri
 • İş yerində olan ümumi təhlükələr
 • Elektrik təhlükəsizliyi
 • Yüklərin əllə daşınması
 • Sürüşmə, ilişmə və dolaşma
 • Alışan və zəhərli qazlar
 • Qazıntı təhlükəsizliyi
 • Qapalı sahəyə giriş
 • Hündürlükdə iş 
 • Təhlülkəli maddələr və bioloji təhülkələr
 • Təhlükələrə qarşı nəzarət tədbirlərinin görülməsi
 • Sağlamlığa Zərərli Maddələrə Nəzarət. (COSHH & MSDS)
 • Hadisə nədir və hadisənin növləri
 • Hadisələrin araşdırılması və məruzə olunması
 • Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi
 • SƏTƏM Mədəniyyəti
 • Biliklərin və təlimin qiymətləndirilməsi

 

Kursun Müddəti:  2 gün 

 

İştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

 

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

 

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara SERTİFİKAT təqdim olunur.