SƏTƏM (HSE)

"G&I Training Academy" Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi (SƏTƏM) ilə bağlı konsaltinq xidmətlərini təklif edir. 

 

Yerli qanunvericiliyin və Beynəlxalq standartların tələbinə əsasən

  • SƏTƏM İdarəetmə Sisteminin qurulması
  • SƏTƏM üzrə Audit və təftişlərin aparılması 
  • İş yerilərinin Attestasiyasının keçirilməsi
  • Bədbəxt hadisələrin, qəzaların araşdırılması və təhlil olunması
  • Texniki Təhlükəsizlik Bəyannaməsinin hazırlanması 
  • ISO 14001 / ISO 45001 standartına əsasən Ətraf Mühit və Peşə Sağlamlığı və Əməyin Mühafizəsi İdarəetmə sisteminin yaradılması
  • SƏTƏM üzrə prosedurların hazırlanması
  • İş yerində Tapşırıqlar üzrə Risklərin Qiymətləndirilməsi

         

                                                                       

   Konsultasiya xidmətlərinin tətbiqi addımları aşağıdakı kimidir. 

 

1. Fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi  - Müsahibə və müşahidə  yolu ilə araşdırmaların aparılması. Məlumatın toplanılması və əldə olunması. Məlumatın təqdim və emal olunması.

 

2. Fəaliyyətin Təhlil olunması - Boşluqların, çatışmazlıqların və problemin tapılması. Risk və Təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi.

 

3. Planlaşdırma -  Tətbiq olunacaq sistemin (proqramın) planlaşdırılması. Təhlili və uyğunluğun yoxlanılması. Tətbiq olunma alətlərinin hazırlanması.

 

4. Təlim -  Ehtiyaclara uyğun olaraq təlimlərin təşkili və keçirilməsi. Ehtiyac olunarsa İcraedici təlimin (Coaching)  təşkili.

 

5. Tətbiq olunma  -  Planlaşdırmanı müəssisənin fəaliyyətinə tətbiq olunması və real vəziyyətə uyğunlaşdırılması, konsultasiya xidmətlərinin tətbiq olunması, icrası və nəzarət tədbirlərinin hazırlanması.

 

6. Monitorinq və Təsirin Qiymətləndirməsi - Fəaliyyətin auidit olunması, monitorinqi və qiymətləndirilməsi.

 

SƏTƏM sahəsində xidmətlərimizin əsas hədəfi aşağıdakılardır:

“G&I Consulting Group”  sizə müəssisənizdə Beynəlxalq standartlar əsasında İşin İcrasına İcazə (Permit to Work) Sisteminin  qurulması və inkişaf etiririlməsi xidmətini təklif edir.  
  ... Daha ətraflı
 
ISO 45001:2018 Peşə Sağlamlığı və  Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi 
 
“G&I Consultintg Group” müəssisənizdə Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin (standartının) qurulmasında sizə yardımçı olacaq. 
ISO 45001 Standartı dünyada ilk beynəlxalq Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi standartı 12 Mart 2018-ci ildə Beynəlxalq Standartlar Təşkilatı (ISO- International Organization for Standardization) saytında nəşr olunaraq yayımlandı.
 
ISO 45001: 2018, OHSAS 18001:2007, mövcud Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizliyi  İdarəetmə Sistem Standartını əvəz edəcək. Hazırda OHSAS 18001 sertifikatlı bütün təşkilatlar standartın nəşri tarixindən 3 il içində yeni standarta keçməlidirlər. OHSAS 18001:2007 standartı keçid ili 3 il keçdi ... Daha ətraflı
“G&I Consultintg Group” fərqli sahələrdə (neft, qaz, inşaat və s.) fəaliyyət göstərən şirkətlərə yerli qanunvriciliyin və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında SƏTƏM üzrə prosedurların  / təlimatların hazırlanması xidmətini təklif edir. 
Prosedurların  / təlimatların hazırlanması ilə yanaşı onun tətbiq olunması və Mentorluq işləri də tərəfimizdən aparılacaq. Bu prosesə cəlb olunacaq səlahiyyətli şəxslərin bilik və bacarıqlarıın artırılması istiqamətində təlimatlandırılmalar aparılacaq. Prosedurların tətbiq olunmasını davamlı izləmək üçün monitorinq işlərini də həyata keçirməyi təklif edirik. ... Daha ətraflı
 “G&I Consultintg Group” müsəəsisənizdə baş vermiş Bədbəxt hadisə, Qəza, Qəzaya yaxın hal və peşə xəstəliklərinin araşdırılması, məruzə olunmas və  təhqiqatının aparılmasında sizə peşəkar konsultasiya xidmətləri təklif edir. Xidmət daxilində bu prosesə təcrübəli və peşəkar mütəxəssislərin cəlb olunması, bu sahədə araşdırma edən səlahiyyətli şəxslərə təlimlərin keçirilməsi və sənədləşdirmə işlərində dəstək planlaşdırılır.
İş yerlərində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunması ilə istehsalatda baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması, eləcə də peşə xəstəliklərinə tutulma hallarının aradan qaldırılması əməyin mühafizəsinin aktual problemlərindən biridir. 
Bədbəxt hadisələrin araşdırılmasının başlıca məqsədi vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi və digər normativ-hü ... Daha ətraflı
“G&I Consultintg Group” müəssisənizdə yerli və Beynəlxalq Standartlar Təşkilatının (ISO- International Organization for Standardization) tələbləri əsasında SƏTƏM Auditinin aparılması xidmətini təklif edir.
Audit peşəkar Lead Auditorlar tərəfindən aparılır.
 
ISO 45001 standartını məqsədi nədir? 
Müəssisənin işçiləri və digər insanlar üçün etibarlı və sağlam, Təhlükəsiz bir iş mühiti təmin etmək, qəzalardan yayınmaq, ölümləri, işlə əlaqədar qəzaların qarşısını almaq və Sağlamlığa zərər vermə və Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi (OH&S) performansını davamlı inkişaf etdirməkdir. 
 
ISO 45001 Standartının faydaları nədir? 
ISO 45001 Standartı Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün səmərəli idarəetmə təcrübəsini təqdim edir.  Standart təşkilatda iş&cc ... Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" Konsultasiya Mərkəzi Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əsasən (Maddı 15.) Təhlükə potensiallı obyekti istismar edən hüquqi və fiziki şəxslər üçün "Texniki Təhlükəsizlik Bəyannaməsi"nin hazırlanması xidmətlərini təklif edir. 
 
Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsində:
qəza və onunla bağlı təhlükənin hərtərəfli qiymətləndirilməsi; qəzanın baş verməməsi üçün görülən tədbirlərin kifayətləndirici olub-olmaması barədə təhlil; hüquqi şəxslərin təhlükə potensiallı obyektlərin istismarına, habelə qəzanın lokallaşdırılması və nəticələrinin ləğv edilməsinə hazırlığının təmin edilməsi; qəzanın nəticələrini və dəymiş ziyanın miqyasını azaltmağa yönəldilmiş tədbirlərin işlənib hazırlanması öz əksini tapır.
Bəyannamə hazırlanması üçün ikin olaraq mü ... Daha ətraflı