Ofis Təhlükəsizliyi və Erqonomika | Office Safety and Ergonomics

Biz inanırıq ki, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik düzgün idarə olunduğu təqdirdə iş yerində bədbəxt hadisələrin, xəstəliklərin və qəzaların qarşısını almaq mümkündür.

Ofis işçiləri iş sahəsindəki Təhlükəsizlik və Sağlamlıq prosesində mühüm rol oynayır. Ofis işçilərinin də Təhlükəsilik qaydaları ilə məlumatlı olması çox vacibdir. 

 

Təlimin məqsədi:  Ofis işçilərinin təhlükəsizliklə bağlı bilik və bacarıqlarının artırılması

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Ofisdə çalışan bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdir.    

Mövzular: 

  • Giriş
  • Ofislərdə təhlükələr və risklər
  • İş yerində Yanğın təhlükəsizliyi təxliyyə / Evakuasiya Planı
  • Nəzarət tədbirləri (Təhlükəsizlik Nişanları)
  • Sürüşmə, ilişmə və yıxılma halları  
  • Erqonomik təhlükələr
  • Optimal oturuş və duruş
  • Əllə yük daşıma 
  • Ofis alət və avadanlıqlarından təhlükəsiz istifadə
  • Təhlükəli maddələrlə davranış qaydaları

Təlim müddəti: 1 gün

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.