Hadisələrin / İnsidentlərin araşdırılması və kök səbəbin təhlili | Incident / Accident Investigation and Root Cause Analysis

Kimlər üçün nəzərdə tutulub: Supervayzerlər, menecerlər, təhlükəsizlik üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə məsul olan şəxslər, inzibati və texniki işçilər.

Məqsəd: Hadisələrin araşdırılmasında iştirak edən səlahiyyətli şəxslərin bilik və bacarıqlarının artırılması və inkişaf etdirilməsi.

Kursu bitirən dinləyicilər aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:

 • Riskin qiymətləndirilməsi
 • Qanunvericiliyin tələbləri
 • Araşdırma və məruzə etmə

Mündəricat:

 • Giriş
 • Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi
 • Qəzaların Təsnifatı
 • Yerli və Beynəlxalq Qanunvericilik
 • Hadisələrin Məruzə Olunması
 • Araşdırmanın İlkin Zəruri Tələbləri
 • Araşdırmanın Səviyyəsinin Müəyyən Edilməsi
 • Müsahibə Prosesi
 • Təhlil (Analiz) Prosesi
 • Əsas və kök səbəblərin təhlili (Immediate Causes & Root Causes) 
 • Tədbirlər
 • Yekun Məruzə
 • Qiymətləndirmə

Kursun Müddəti:  2 (iki) gün 

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunacaq.

Sertifikatın etibarlılıq müddəti: 2 il