Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət | COSHH (Control of Substances Hazardous to Health)

Kursun Məqsədi: Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət (COSHH) tələbləri barəsində işçiləri məlumatlandırmaq. 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Təhlükəli maddələrlə işə cəlb ediləcək bütün personallar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz: 

 • Təlükəli maddələrlə davranış və tələbləri
 • Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi üçün görülən nəzarət tədbirləri

Mövzular: 

 • Giriş
 • Əsas terminlərin izahı
 • Yerli, Benəlxalq qanunvericilik və tələblər
 • Əsas təhlükə kateqoriyaları
 • Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrin təsnifatı (növləri)
 • Təhlükənin insana vurduğu fiziki təsir
 • Təhlükəli Maddələrə məruz qalma
 • Təhlükəli Maddələrin sağlamlığa vurduğu zərərlər
 • İş mühitində təhlükəli maddələrin müəyyən edilməsi
 • Yeni Beynəlxalq Təhlükə Nişanları
 • Təsirə məruzqalma riskini azaltmaq yolları
 • Matrialların Təhlükəsizliyi Haqqında Məlumat Vərəqi  (MSDS-Material Safety Data Sheet)
 • Nəzarət tədbirləri 

Təlim müddəti: 1 gün

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili

Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.